Vodstvo Občinske organizacije ZZB NOB

Tadej Škof ( predsednik ) 031 271 370 tadejskof@gmail.com
Jože Zagmajster ( podpredsednik )
Drago Munič ( sekretar )
Stane Preskar ( blagajnik )

člani izvršnega odbora združenja so predsedniki KO:
Ida Ostrelič (Artiče),
Marjetka Slatner Gerjevič (Bizeljsko),
Breda Videnič Kuplenik (Brežice) – začasno,
Bojan Kaplan (Cerklje),
Aleksander Deržič (Dobova),
Stane Preskar (Globoko),
Jože Mlakar (Kapele),
Irena Bausovac (Krška vas),
Tadej Škof (Pišece),
Zdenka Močnik (Pečice),
Jože Tomše (Slovenska vas),
Nina Sotelšek (Sromlje),
Željko Srečković vodja praporščakov
Samo Hajtnik upravljalec spletne strani.

Člani Nadzornega odbora :
Jože Bračun,
Anton Bruderman,
Ludvik Divjak,
Tomo Nosetič,
Jože Vovk

Člani častnega Razsodišča so :
Matjaž Križanec,
Jože Žagar,
Franc Rožman,
dr. Milan Veršec,
Martin Suša – Darko
Franc Preskar


Naši sponzorji