Kozjanski odred

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Kozjanski odred (tudi Kozjanski partizanski odred) je bila slovenska partizanska enota med drugo svetovno vojno ustanovljena 24. aprila 1944 nad vasjo Silovec.

Ustanovitev in delovanje

Ob ustanovitvi je imel odred 2 bataljona, 3. so ustanovili 22. junija; 4. bataljon, ki je bil ustanovljen sredi septembra, pa je kmalu nato odšel v 14. divizijo.

Odred je 9. junija z zavzetjem nemške orožniške postaje v Jurkloštru uničil prvo sovražnikovo postojanko na Kozjanskem. Med 6. in 16. julijem je zavzel kar 10 sovražnikovih postojank in s tem izoblikoval prvo osvobojeno ozemlje na Kozjanskem, ki je bilo tisti čas edino večje osvobojeno ozrmlje na Štajerskem, ki pa se je z osvoboditvijo Kozjega, Koprivnice in Podsrede septembra 1944 samo še razširilo.

Od 142 borcev ob ustanovitvi odreda se je številčno stanje do avgusta povečalo na 1100 borcev, vendar pa je bilo samo okoli 350 oboroženih. V odredu so se veliko ukvarjali z mobilizacijo v NOV; od konca aprila do srede julija 1944 so na primer zbrali več kot 500 ljudi. Novince so v glavnem pošiljali čez Savo na Dolenjsko, manj pa v 14. divizijo in v Kamniško-zasavski odred.

Kozjanski odred je imel v svoji sestavi tudi specialni vod, ustanovljen avgusta 1944 in minerski vod, ki je neprenehoma rušil komunikacije na Kozjanskem in železniško progo Dobova – Zidani Most – Celje. Prek radijske postaje so imeli zvezo z Glavnim štabom, IV. operativno cono in 14. divizijo. V lastni tehniki so tiskali glasilo Od Savinje do Sotle.

Dne 2. aprila 1945 so ustanovili posebno pohodno enoto, imenovano Kozjanska grupa; sestavljena je bila iz 2. bataljonov Kozjanskega odreda in bataljona Kozjanskega vojnega področja. Kozjanska grupa je po enomesečnem pohodu čez Hrvaško prišla v Prekmurje. Tu so izkušeni borci Kozjanske grupe sodelovali pri ustanavljanju komand mest v osvobojenem Prekmurju. Borci 1. in 2. bataljona so tvorili novo jedro pri ustanavljanju Prekmurske brigade in 5. bataljona 3. brigade narodne obrambe.

Po prihodu Kozjanske grupe v Prekmurje so na Kozjanskem 27. aprila 1945 ustanovili nov Kozjanski partizanski odred sestavljen iz 2 bataljonov. Odredu pa sta se nato priključila še Avstrijska četa in Ruski bataljon. Odred je 10. maja vkorakal v Celje in Štore 28. maja pa so ga razpustili in moštvo vključili v KNOJ.

Komandanti odreda

  • Marjan Jerin
  • Janez Janežič
  • Karel Žmavc
  • Ivan Rožman

Stalna zbirka

V muzejski  zbirki prikazujemo čas 2. svetovne vojne na Kozjanskem in Štajerskem ter boj slovenskih partizanov proti nemškem okupatorju. Kozjanski partizanski odred so  ustanovili 27.aprila 1944 nad vasjo Silovec pri Sromljah. Glavne naloge odreda  so bile bojne akcije na železniški progi in njih transporte, napadi na manjše  sovražnikove postojanke, kolone in patrulje, uničevanje prometnic in čim večja  mobilizacija v partizansko vojsko. Odred je bil zelo uspešen, saj se je v letu  1944 izkazal kot najboljši odred v Sloveniji. Z veliko napadalnostjo je odpravil  kar sedemnajst sovražnikovih postojank in v maju 1945 vkorakal v Celje kot prva  partizanska enota.

Zbirka je nastala v sodelovanju Posavskega muzeja Brežice s Krajevno skupnostjo Sromlje in Združenjem borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Brežice. Postavljena je v domu krajanov na Sromljah v javnem interesu s ciljem ohranjanja premične kulturne dediščine. Na razstavi si lahko ogledate fotografije, prapore, himno odreda, orožje in odlikovanja ter literaturo o boju za svobodo. Odprtje muzejske zbirke o legendarnem Kozjanskem partizanskem odredu je bilo 27. aprila 2014, nadgradnja dopolnjene zbirke pa 17. oktobra 2015. Avtor razstave je dr. Tomaž Teropšič, oblikovalka pa Vesna Lapuh. Za tisk so poskrbeli v Reklamah Žarn, Franci Žarn s.p., za kulturni program pa Moški pevski zbor Sromlje pod vodstvom Vinka Žerjava. Prireditev je povezovala domačinka Jožica Stajić.

Na  razstavi je moč videti bogato literaturo o bojih na Kozjanskem v času 2.  svetovne vojne, med drugim tudi monografijo Štajerska v plamenih.  In zanimivost! Najprej je izšla knjiga, nato  je avtor postavil še stalno razstavo.

Več podatkov  o pomembnostih bojev na Kozjanskem in 2. svetovni vojni na Štajerskem1941 –  1945 najdete v knjigi vojnega in vojaškega zgodovinarja dr.  Tomaža Teropšiča Štajerska v  plamenih na  povezavi http://www.sistory.si/SISTORY:ID:20732

»Le naprej odred Kozjanski«