Zveza borcev vložila ustavno pritožbo zaradi rehabilitacije Rupnika!


Zveza združenj borcev za vrednote NOB-ja, Judovska skupnost Slovenije, Mestna občina Ljubljana in drugi so predstavili vsebino ustavnih pritožb zoper škandalozno sodbo vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo obsodbo zoper zločinskega nacifašističnega domobranskega generala Leona Rupnika.

Pritožniki za razveljavitev te škandalozne sodbe vrhovnega sodišča.

L. Bavcon: Razveljavitev obsodbe L. Rupnika je sramotna, bil je veleizdajalec!

Upokojeni profesor prava Ljubo Bavcon je v imenu individualnih zločinov Leona Rupnika izrazil pričakovanje in prepričanje, da bodo ustavni sodniki natančno prebrali pritožbi, preučili in pretehtali njihove argumente ter da ne bodo mimogrede pritožb zavrgli s sklicevanjem na to, da še niso izčrpana vsa pravna sredstva. Dejansko so vsa pravna sredstva izčrpana, kajti novo odločanje ni mogoče, če je obdolženec mrtev, je dejal.

"Vrhovno sodišče bi moralo vedeti, da mrtvemu ni mogoče soditi, in se zavedati, da gre za nekoga, ki je nacionalni veleizdajalec, vodja kolaboracije z italijanskimi in nemškimi Slovencem sovražnimi fašističnimi in nacističnimi okupatorji in vojni zločinec, kot je bil spoznan za krivega pred vojaškim sodiščem leta 1945," je pojasnil Bavcon. Zdaj pa naj bi zaradi te sodbe veljal za neobsojenega in nedolžnega, je dodal.

Edina institucija, ki bi lahko razveljavila to po njegovem mnenju sramotno sodbo, je ustavno sodišče. Ob tem je Bavcon opozoril na nekatere argumente pritožb, predvsem pa, da bi negativna odločitev ustavnega sodišča žrtvam Rupnikovih zločinov povsem onemogočila pravico do učinkovitega sodnega varstva. Še posebej je opozoril na kršitve človekovega dostojanstva, ki jih je zagrešila sodba vrhovnega sodišča.

Poudaril je še, da je vrhovno sodišče prezrlo dejstvo, da je Rupniku sodilo vojaško sodišče, za katera so veljali posebni predpisi, ki jih je vojaško sodišče dosledno spoštovalo. Kot je poudaril, je bil obtožencem Rupniku in drugim zagotovljen celo nekoliko višji standard procesnih jamstev, kot so ga imeli obtoženci na nürnberškem procesu.

Pritožniki pričakujejo, da bo ustavno sodišče razumelo moralno-etično zavrženost sodbe vrhovnega sodišča tako glede individualne krivde Rupnika kot tudi glede simboličnega pomena te sodbe, ki je po Bavconovem mnenju sestavni del prizadevanj nekaterih "neofašističnih in neonacističnih političnih krogov, za spremembo zgodovinskih dejstev tako, da bi bili nacionalni izdajalci, kolaboranti in vojni zločinci rehabilitirani".

11. marec 2020